Sopimusehdot

1. Sopimuksen osapuolet

Näitä sopimusehtoja sovelletaan sopimukseen, jossa osapuolina ovat palveluntarjoaja Frogonfly Studios Oy (Arvontakoneet.fi) sekä tuotteen tai palvelun tilannut asiakas. Sekä palveluntarjoaja että asiakas sitoutuvat kaikessa toiminnassaan noudattamaan hyvää, asiallista liiketapaa sekä huolellisuutta.

2. Tilaus

Puhelimitse tai kasvokkain tehdyt tilaukset vahvistetaan kirjallisesti aina sähköpostilla. Tilatusta tuotteesta / palvelusta lähetetään lasku kun työ on aloitettu. Lasku lähetetään lähtökohtaisesti verkkolaskuna mutta tilaajan toiveesta sen saa myös sähköpostitse PDF -tiedostomuodossa. Käytämme kotimaisen Certum Oy:n taloushallintaohjelmaa, joten laskut tulevat Certumin nimellä.

3. Maksut ja hinnat

Hinta ilmoitetaan verkkosivuilla ja mainoksissa ilman arvonlisäveroa. Sopimusehdot astuvat voimaan ja laskutusoikeus alkaa, kun asiakas on hyväksynyt kirjallisen tarjouksen ja toimittanut mahdolliset tilaustyön vaatimat materiaalit. Palvelut ja tuotteet katsotaan hyväksytyksi, ellei palveluntarjoajalle ole kolmen päivän kuluessa toimituspäivästä kirjallisesti huomautettu tuotteiden virheellisyydestä.

Palveluntarjoajalla on oikeus sovitun hinnan lisäksi laskuttaa niistä kustannuksista, jotka aiheutuvat:
a) asiakkaan toimittaman aineiston puutteellisuudesta,
b) asiakkaan vastoin sovittua alkuperäisaineistoa tekemistä korjauksista ja muutoksista,
c) asiakkaan aiheuttamasta viivästyksestä,
d) asiakkaan vaatimista ylimääräisistä vedoksista,
e) ylityöstä, jota tehdään asiakkaan pyynnöstä, tai
f) muista vastaavista asiakkaan vastuulla olevista ylimääräisistä kustannuksista.

Jos ilmenee aihetta laskuttaa edellä mainittuja ylimääräisiä kustannuksia, on suorittajan tiedotettava tästä asiakkaalle ilman aiheetonta viivytystä.

Maksuehto on 7 pv laskun päiväyksestä. Mikäli maksu myöhästyy, on palveluntarjoajalla oikeus periä eräpäivän jälkeiseltä ajalta kulloinkin voimassa olevan korkolain mukaista viivästyskorkoa. Maksuhuomautuksesta peritään kaksikymmentä (20) euroa. Mikäli maksua ei maksuhuomautuksen jälkeen makseta, siirretään se perintään. Perintäkuluista vastaa asiakas. Olemme ulkoistaneet myös mahdolliset perintätapaukset Certum Oy:lle.

4. Peruutukset ja palautukset

Palautusoikeus
Koska valmistamme vain yritysten ja yhteisöjen logoilla sekä muilla tunnuksilla yksilöityjä digitaalisia tuotteita, ei niihin päde normaali palautus- tai peruutusoikeus. Jos asiakas huomaa kuitenkin tehneensä virheen tuotteen tilattuaan, hänen on oltava välittömästi yhteydessä palveluntarjoajaan jotta tilaus keretään perua ennen tuotteen valmistuksen aloittamista: usva@frogonfly.fi.

Maksunpalautus
Jos maksunpalautus on aiheellinen palveluntarjoajasta johtuvan syyn vuoksi, palautus tehdään ainoastaan tilauksessa käytetylle maksutavalle.

5. Vastuut ja velvollisuudet

Luonnos
Asiakkaalle esitetään luonnoksia sovitusta työstä. Asiakkaan hyväksyessä lopullisen luonnoksen, on se molempia osapuolia sitova. Mikäli tuotantovaiheessa halutaan muutoksia, on niistä ja korvauksista sovittava erikseen. Asiakas ei saa ilman palveluntarjoajan suostumusta käyttää, jäljentää, kopioida tai monistaa millään tavoin esitettyjä luonnoksia suunnittelutöistä. Sähköisesti toimitetut luonnokset tulee hävittää, eikä niitä saa luovuttaa ulkopuolisille.

Sisältövastuu
Asiakas vastaa itse tuottamansa tai toimittamansa sisällön oikeellisuudesta, käyttö- ja tekijäinoikeuksista sekä lainmukaisuudesta. Palveluntarjoaja vastaa oikeuksista ja niiden hankinnasta silloin, kun niiden hankinta sisältyy tilaukseen. Frogonfly Studios vastaa tekstisisällöstä vain, jos sisällöntuotanto on lisäpalveluna tilattu. Silloinkin asiakas on velvollinen tarkistamaan asiasisällön oikeellisuuden. Asiakkaan hyväksyttyä vedoksen ei Frogonfly Studios vastaa sisällössä tämän jälkeen huomattavista virheistä.

Käyttöoikeudet
Frogonfly Studios antaa asiakkaalle täydet käyttö- ja muokkausoikeudet saatuaan täyden korvauksen työstä tai tuotteesta (sitä ennen kaikki alkuperäiskappaleet mukaan lukien luonnokset ja puhtaaksipiirrokset ovat palveluntarjoajan omaisuutta). Palveluntarjoajalla on oikeus esitellä teosta tai sen luonnoksia työnäytteenään esimerkiksi liittämällä se työnäytekansioon ellei kirjallisesti toisin sovita.

Viivästyminen
Frogonfly Studios ei vastaa viivästyksistä tai muista vahingoista jotka aiheutuvat asiakkaan, tai asiakkaan alihankkijoiden toimesta. Palveluntarjoajasta johtuvasta viivästyksestä tarjotaan asiakkaalle kohtuullinen hyvitys.

6. Tietosuoja