Prosenttilaskuri / ALV-Laskuri Pilkunpiippi

Prosenttilaskuri Pilkunpiippi EI ole arvontakone. itseasiassa se on arvontakoneen täydellinen vastakohta sillä se laskee prosenttilaskut luotettavasti ja tarkasti. Kun päätimme keskittyä ainoastaan arvontakoneiden kehittämiseen, emme voineet jättää Pilkunpiippiä kodittomaksi joten jatkossa sekin löytyy täältä.

Helppo prosenttilaskuri kaikenikäisille:

Prosenttilaskuri ( ja alv-laskuri) Pilkunpiippi on harmaita ja tylsiä laskentataulukoita vieroksuvan ihmisen unelma:

Se tuo värikästä vaihtelua internetin vanhaan laskuritarjontaan, eikä se sisällä lainkaan kohdennettua mainontaa. Tällä laskurilla voit laskea prosenttiosuuden lukujen erotuksesta, nousun ja laskun osuuden, sekä arvonlisäverot helposti.

Prosenttilaskuri Pilkunpiipillä on liukuva värivalitsin – ominaisuus jota ei varmasti yhdestäkään muusta prosenttilaskurista löydy! Voit itse päättää, minkä värinen Pilkunpiippi sinun prosenttilaskut laskee.

Kuvassa prosenttilaskuri Pilkunpiippi hopeanvärisenä.
Tämä prosenttilaskuri vaihtaa väriä liukuvalla asteikolla.
Kuvassa vihreä prosenttilaskuri / alv-laskuri puhelimen näytöllä. Hoitaa prosenttilaskut puolestasi!

Pilkunpiippi on paljon enemmän kuin vain prosenttilaskuri:

Värikästä vaihtelua arkeen!

Ohessa Prosenttilaskuri Pilkunpiipin esittelyvideo.

Kuvassa laskin ja papereita

ALV-Laskuri ja verot

Huomio! Koska prosenttilaskuri Pilkunpiippi on saatavilla pian myös ruotsin- ja englanninkielisenä, ei siinä ole asetettuna kiinteää verokantaa.

Varmistathan siis kahdesti että prosenttiosuus on oikein kun lasket arvonlisäveroja. Suomessa alv-verokannat ovat 24%, 14% ja 10%. Useimpia tavaroita ja palveluita koskee niin sanottu yleinen verokanta, 24%.

Apuja arvonlisäveroasioihin löydät verottajan sivuilta.

Prosenttilaskurin laskukaavoja esimerkkiluvuilla:

Kun halutaan tietää kuinka paljon on 18% luvusta 472:
Kokonaisluku (tässä tapauksessa 472) jaetaan sadalla, jonka jälkeen se kerrotaan prosenttimäärällä.
(472 : 100) * 18 = 84,96.

Kun halutaan tietää mistä luvusta 38% on 622:
622 kerrotaan sadalla jonka jälkeen se jaetaan 38:lla.
(622 * 100) : 38 = 1636,84.

Kun halutaan tietää kuinka monta prosenttia 63 on luvusta 460:
63 kerrotaan sadalla, ja tulos jaetaan kokonaisluvulla.
(63 * 100) : 460 = 13,7%

Paljonko 490€ maksavan tuotteen hinta on 20%:n alennuksessa:
Tuotteen hinta kerrotaan alennuksen prosenttimäärällä, ja tulos jaetaan sadalla. Lopputulos vähennetään tuotteen hinnasta.
490 – ((490 * 20) : 100) = 392€.

Paljonko 325€ maksavan palvelun hinnaksi tulee, kun sitä nostetaan 14%:
Kerrotaan tuotteen hinta luvulla 1,14. Tästä luvusta 1,0 on lähtökohtainen hinta (100%) ja 0,14 on 14%:n korotus.
325 * 1,14 = 370,5€.

Kuvassa prosenttilaskuri / ALV-Laskuri Pilkunpiippi puhelimella

Prosenttilaskuri Pilkunpiipillä on jo

uskollista käyttäjää!
0

Kiitos kun käytät Pilkunpiippiä!

Prosenttilaskuri Pilkunpiippi toimii työnäytteenämme ja se ohjaa kävijöitä sivuillemme, sen vuoksi se on maksuton eikä sisällä kohdennettua mainontaa.

Kiitos kaikille Pilkunpiipin ystäville 💙 !

Usein kysyttyjä kysymyksiä prosenttilaskuihin liittyen:

Prosenttilaskut ilman laskinta voi suorittaa monella eri tavalla riippuen laskun monimutkaisuudesta ja tarkkuusvaatimuksista. Tässä muutamia esimerkkejä:

Prosenttilasku kertoimella:
Jos haluat laskea tietyn prosenttiosuuden esimerkiksi 25% luvusta 80, voit kertoa luvun 80 prosentin kertoimella, joka on 0,25 (eli 25%:na desimaalilukuna). Siis: 80 x 0,25 = 20. Tämä tarkoittaa, että 25% luvusta 80 on 20.

Prosenttilasku perusarvolla:
Jos haluat laskea kuinka monta prosenttia esimerkiksi 50 on luvusta 200, voit jakaa luvun 50 sen perusarvolla 200 ja kertoa tuloksen 100:lla. Siis: (50 / 200) x 100 = 25%. Tämä tarkoittaa, että 50 on 25% luvusta 200.

Prosenttiosuuden laskeminen:
Jos haluat laskea minkä luvun prosenttiosuus on esimerkiksi 15 luvusta 75, voit jakaa luvun 15 sen perusarvolla 75 ja kertoa tuloksen 100:lla. Siis: (15 / 75) x 100 = 20%. Tämä tarkoittaa, että 15 on 20% luvusta

Prosenttimuutokset:
Jos haluat laskea kuinka paljon luku on kasvanut tai laskenut tietyn prosentin verran, voit käyttää seuraavaa kaavaa: ((uusi luku – vanha luku) / vanha luku) x 100. Esimerkiksi, jos luku 50 kasvaa 20%:lla, uusi luku on 60. Voit laskea kuinka monta prosenttia luku kasvoi käyttämällä kaavaa: ((60 – 50) / 50) x 100 = 20%. Tämä tarkoittaa, että luku kasvoi 20%.

Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä erilaisista tavoista suorittaa prosenttilaskuja ilman laskinta. On hyvä muistaa, että tarkkuus voi kärsiä ilman laskinta, joten kannattaa käyttää prosenttilaskuria aina kun mahdollista.

Yksinkertainen prosenttilaskukaava on seuraava:

osuus = (prosentti / 100) x koko

Tässä kaavassa ”osuus” on se osuus kokonaismäärästä, joka vastaa annettua prosenttiosuutta. ”Prosentti” on annettu prosenttiluku ja ”koko” on kokonaismäärä, jonka suhteessa prosenttiluku lasketaan. Tämä kaava toimii sekä prosentin laskemiseen kokonaismäärästä että kokonaismäärän laskemiseen annetusta prosenttiosuudesta.

Jos haluat laskea, mistä luvusta x on y prosenttia, voit käyttää seuraavaa kaavaa:

x = (y / 100) * k

Tässä kaavassa ”y” on annettu prosenttiluku ja ”k” on kokonaismäärä. Kaava kertoo, että otetaan y%:n suuruinen osuus kokonaismäärästä ja se vastaa etsittävää lukua x. Esimerkiksi, jos halutaan tietää mistä luvusta 25% on luku 200, käytämme kaavaa:

x = (25 / 100) * 200 = 50

Tämä tarkoittaa, että luku 50 on 25% luvusta 200.

Yksi hyvä muistisääntö prosenttilaskuihin on seuraava:

”Prosentti on sadasosaa”

Tämä tarkoittaa, että prosentti ilmaisee aina osuuden sadasta. Esimerkiksi 25% tarkoittaa 25 sadasosaa, eli 0,25. Tämä tarkoittaa myös sitä, että prosenttiluku voidaan aina jakaa sadalla, jotta saadaan desimaaliluku. Esimerkiksi 50% on sama kuin 0,5 ja 150% on sama kuin 1,5.

Toinen hyvä muistisääntö on seuraava:
”Kun lasket prosenttiosuutta, jaat osuuden koko määrällä”

Tämä tarkoittaa, että kun haluat laskea jonkin osan tai määrän prosenttiosuutta, sinun tulee jakaa osuus tai määrä kokonaismäärällä ja kertoa tulos sadalla. Esimerkiksi, jos haluat laskea kuinka monta prosenttia 30 on luvusta 150, sinun tulee jakaa 30 luvulla 150 ja kertoa tulos sadalla. Siis: (30 / 150) x 100 = 20%. Tämä tarkoittaa, että 30 on 20% luvusta 150.

Prosenttikerroin on luku, jolla voidaan kertoa alkuperäinen luku saadakseen prosentuaalinen muutos tai osuus. Prosenttikerroin ilmaisee muutoksen tai osuuden suuruuden suhteessa alkuperäiseen lukuun, joka on yleensä 100%.

Prosenttikertoimen laskemiseksi ensin täytyy laskea prosenttiluku, joka ilmaisee muutoksen tai osuuden suuruuden. Tämän jälkeen prosenttiluku jaetaan sadalla, jolloin saadaan desimaaliluku. Esimerkiksi, jos halutaan laskea prosenttikerroin 25%:lle, lasketaan ensin:

25 / 100 = 0,25

Tämän jälkeen 0,25 on prosenttikerroin, joka vastaa 25%:a. Tämä tarkoittaa, että kun kertoo jonkin alkuperäisen luvun tällä kertoimella, saadaan luku, joka vastaa alkuperäisestä luvusta 25%:a. Esimerkiksi, jos alkuperäinen luku on 200, 25%:n prosenttikertoimella kerrottuna saadaan:

200 x 0,25 = 50

Tämä tarkoittaa, että 50 on 25% luvusta 200.

Katetuottoprosentti kertoo, kuinka suuri osa myynnin tuotoista jää katteeksi, kun vähennetään myynnistä aiheutuneet muuttuvat kustannukset. Se voidaan laskea seuraavasti:

Katetuottoprosentti = ((Myynnin tuotot – Muuttuvat kustannukset) / Myynnin tuotot) x 100%

Esimerkiksi, jos yrityksen myynnin tuotot ovat 100 000 euroa ja myynnistä aiheutuneet muuttuvat kustannukset ovat 70 000 euroa, katetuottoprosentti lasketaan seuraavasti:

((100 000 – 70 000) / 100 000) x 100% = 30%

Tämä tarkoittaa, että yrityksen katetuottoprosentti on 30%. Eli 30% yrityksen myynnin tuotoista jää katteeksi, kun vähennetään myynnistä aiheutuneet muuttuvat kustannukset.

Lue lisää katetuottolaskennasta.